TNT Pod 1 lần 4000 hơi có sạc

260,000

Số hơi hút: khoảng 4.000 hơi
Pin: 1000mAh có cổng sạc type C để sạc pin
Hàm lượng Nic: 35mg

Xóa