RODEO BY GCORE VAPE

200,000

RODEO – DƯA HẤU
RODEO – DỨA
RODEO – DƯA HẤU DÂU
RODEO – ỔI
RODEO – CHUỐI
RODEO – VẢI
RODEO – TRÁI CÂY TỔNG HỢP
RODEO – VIỆT QUẤT
RODEO – ĐÀO
RODEO – XOÀI
RODEO – CARAMEL MUỐI
RODEO – CHOCOMINT
RODEO – BẮP RANG BƠ
RODEO – CHANH DÂY
RODEO – YOGURT DÂU