LIO Bee18 Pod dùng 1 lần

150,000

  • Hàm lượng 50mg (5%)
  • Dung tích: 5,0ml
  • Pin: 1000mAh
  • Số hơi : ~ 1200 hơi

Hết hàng