Again DTL Pod dùng 1 lần

140,000

Hàm lượng Nicotine: 20mg
Dung lượng Pin: 500 mAh
Dung tích: 2,8ml
Số hơi: 300~500 hơi

Hết hàng