Đầu Pod AVOCADO BABY

90,000

Đầu pod trong suốt tiện lợi giúp theo dõi được lượng juice còn lại trong buồng.