Cream V Salt 1000 Layer Cake 30ml

320,000

  • Hương vị : Bánh kem
  • Hàm lượng : 30mg
  • Dung tích : 30ml
  • VG | PG : 50 | 50
  • Dùng cho Podsystem