Coil Occ VELOCITY OXVA

70.000

Coil Occ VELOCITY OXVA

70.000

Thông tin thêm

Trọng lượng0,3 kg
Kích thước15 × 10 × 5 cm