Coil Occ Freemax Marvos 80W, 60W và Marvos S

70.000

Coil Occ Freemax Marvos T80W và T60W
Coil Occ Freemax Marvos 80W, 60W và Marvos S

70.000

Thông tin thêm

Coil Occ Freemax Marvos T80W và T60W với 2 dòng MS Mesh Coil 0.15Ohm và MS Mesh Coil 0.25Ohm dùng công nghệ coil mới nhất của Freemax cùng gòn tea fiber cotton (cotton làm từ cây trà).

Trọng lượng0,3 kg
Kích thước15 × 10 × 5 cm