ARBITER SOLO RTA – BLACK

750,000

  • Kích thước: 25 * 56,5mm
  • Vật chất: SS & kính
  • Dung tích: 4ml / 2ml
  • MTL: 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8mm