Phụ Kiện Pod system

Adapter 510 RPM / VLUX80

180,000

Phụ Kiện Pod system

Adapter 510 VinCi

180,000

Phụ Kiện Pod system

Đầu Pod thay thế Fod Pod 1.0ohm

80,000

Phụ Kiện Pod system

Đầu Pod thay thế TARGET PM80 4ml

120,000

Phụ Kiện Pod system

ĐẦU POD VINCI

80,000

Phụ Kiện Pod system

ĐẦU POD VPEN

80,000

Phụ Kiện Pod system

OCC 0.3 SPL 12

70,000
70,000

Occ Pod system

OCC AEGIS PRO

70,000

Occ Pod system

OCC AIEVO

70,000

Occ Pod system

OCC AK47 NP

70,000
70,000