Phụ Kiện Vape Pod

Dây Nichrome 80 | 24g | 100ft

280,000

Phụ Kiện Vape Pod

Dây Nichrome 80 | 28g | 100ft

180,000

Phụ Kiện Vape Pod

Dây Nichrome 80 | 30g | 100ft

180,000

Phụ Kiện Vape Pod

Dây Nichrome 80 | 36g | 1000ft

350,000

Phụ Kiện Vape Pod

Dây Nichrome 90 | 28g | 100ft

180,000

Phụ Kiện Vape Pod

Dây Nichrome 90 | 38g | 500ft

230,000
-33%

Phụ Kiện Vape Pod

Drip tip 510 Resin

120,000 80,000

Phụ Kiện Vape Pod

DRIPTIP MỚI

80,000
80,000
120,000