85.000
80.000
100.000
100.000
100.000
80.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Buồng đốt RBA OXVA Origin X

220.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Đầu pod Micool Pod Kit by ZQ

80.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Đầu Pod Wenax H1 Geekvape

80.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Đầu Pod Mini Beeper Pod Kit

80.000
100.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Đầu Pod AVOCADO BABY

90.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Đầu Pod Vilter by Aspire

80.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Đầu Pod URSA NANO Lostvape

80.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Pod rỗng Magik Ukeri

100.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Pod Lusty Kèm 2 Coil Occ

140.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Pod AEGIS HERO Kèm 2 Coil Occ

240.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Pod rỗng Feelin Nevoks

100.000

ĐẦU POD THAY THẾ

Pod Rỗng thay thế BMOR FUSE

100.000